1912201616071436.png

הנצחה

דף הבית > הנצחה
 
 
חפש
נזכור את רעינו שנפלו בקרב ותפילת שלום בליבם.
צנועים יצאו למלחמה ולא שבו גיבורים.
בנופלם ביקשו על נפשנו, שתהיה ראויה לזכרם.
שנלמד לחיות במלוא שיעור קומתם ברגע הנורא ההוא
ולשמור על רעותם המופלאה גם בשקוע גל האבק והעשן.
יזכור קיבוץ שער העמקים את בניו ואת חבריו, שנפלו במערכות ההגנה ומלחמות ישראל.
נזכור את כולם, נזכור את:

רונן לנגבורד

אלון הללי

דודי סגל

רויטל ברנד

ראובן לבני

עודד אבן טוב

עמוס שגיא

דן גבעון

שמואל חכם

ראובן ירון

עמרם ארצי

חיים רוטנברג

רפאל רוחוץ'

אריה גבעתי

יוסף פינקלשטיין

כניסת חברי הקיבוץ