1912201616071436.png

הנצחה

דף הבית > הנצחה
 
 
חפש

רפאל רוחוץ'

  • תאריך לידה
  • 27/03/1913 
  • תאריך לידה עברי
  • י"ח אדר ב' תרע"ג 
  • תאריך פטירה
  • 01/05/1943 
  • תאריך פטירה עברי
  • כ"ז בניסן תש"ג  
  • מקום קבורה
  •  

בן לינה ומאכס. נולד בי"ח אדר ב' תרע"ג(27.3.1913) בברלין שבגרמניה. כשבגר עבד בגרמניה ברוקחות ובשנת 1934 עלה לארץ ישראל בקבוצה של עולי גרמניה והצטרף לקיבוץ שער העמקים. הוא נקלט מהר בחברה, עבד במסירות בכל ענפי החקלאות שבמשק ונתחבב על חבריו.
באוגוסט 1940, עם קריאת המוסדות הלאומיים להתנדב לשורות הצבא הבריטי, נענה לקריאה והתגייס לפלוגת ההובלה העברית 462. במהלך המלחמה עבר תקופה קשה במדבר המערבי כשאת החיילים פוקדים סופות חול, סערות והפצצות בלתי פוסקות מן האוויר. תוך כדי שירותו גם היה פעיל בהסברה ציונית בקרב חבריו לנשק. לאחר סילוק האויב מאפריקה הצפונית ותחילת ההכנות לפלישה לסיציליה ואיטליה נועדה יחידתו של רפאל להיות בין כוחות הנחיתה הראשונים. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) יצאה היחידה באניה "ארינפורה" מאלכסנדריה של מצרים לכיוון מאלטה ובדרכה הופצצה על ידי מטוסים גרמניים וטבעה. עמה טבעו מאה וארבעים מחיילי היחידה, רפאל ביניהם. עדי ראייה שהיו באנייה סיפרו כי יכול היה להינצל בקפיצה לים מהסיפון. אך הוא בחר לרדת לבטן האנייה כדי לנסות להציל מסמכים וכך מצא את מותו.
חבריו בשער העמקים הנציחו את זכרו בבריכת שחייה לילדים ובספרייה מקצועית על שמו. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אנייה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים.

כניסת חברי הקיבוץ