1912201616071436.png

ספריה

דף הבית > ספריה
 
 
מספריית שער העמקים - ספרים חדשים על המדף-
אפריל 2019
1. "אתי החיים משחק הרבה"/ מאת: דוד גרוסמן.(נכתב בהשראתה של אווה נהיר ז"ל) מומלץ מאד!
2. "ילדים בסדר גמור"/מאת: חנה יבלונקה
3."לא אימא שלי"/ מאת: תומס ה' אוגדן.
4. "מיכאלה"/ מאת: מירה מגן
5. "כאן היה הבית"/ מאת: יונה טפר
6."האהבות של אדם שארפ"/ מאת:גרהם סימסיון
7. "החיים של לילי שפרד"/ מאת: רייצ'ל ריס
מוזמנים בשמחה לספרייה!

כניסת חברי הקיבוץ