1912201616071436.png

הימים הראשונים

דף הבית > מאמרי דף הבית >  הימים הראשונים
 
 

שער העמקים הינו קיבוץ השייך לזרם הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. הקיבוץ ממוקם באזור הצפון ליד קריית טבעון ושייך למועצה אזורית זבולון. היישוב הוקם בשנת 1935 על ידי עולים מרומניה ויוגוסלביה. עיקר פרנסתו של היישוב על מפעל דודי השמש "כרומגן" ובנוסף קיימים בו ענפי חקלאות כגון רפת, טחנת קמח, מטעי אבוקדו, גידולי שדה ומדגה. ב-14 ביוני 1929, נתכנסה בחוות ההכשרה מסדה אשר בבסרביה קבוצה של חלוצי השומר הצעיר ברומניה, שהניחה את היסוד לקיבוץ העלייה המאורגן הראשון מאותה הארץ. בספטמבר 1929 עלו ראשוני החברים. כמקום ריכוזו הזמני של הקיבוץ נקבעה חדרה. ב-15 באוקטובר 1929 הגיעה קבוצת עלייה שנייה. בינואר 1930 הגיעה מספר החברים בקיבוץ לשלושים. הקיבוץ השתכן בחדרה בחצר גלילי, וחבריו עסקו בחקלאות ביישובי האזור. בסביבה שררה קדחת חזקה ועובדה זו השרתה על החברים דאגה רבה. כאשר הועלתה ההצעה לעבור למגדיאל, קיבלו זאת החברים ללא הרהור נוסף. ב-3 במארס 1930 עברו ראשוני החברים למגדיאל, וב-15 במארס 1931 – נולד הילד הראשון של הקיבוץ, רמי. ב-10 במארס 1932 נוסד קיבוץ עלייה א' ביוגוסלביה. ב-15 במאי 1932 קיבוץ ה' מרומניה, שישב בנס ציונה, התאחד עם קיבוץ מגדיאל. ב-1932 נקלע הקיבוץ למשבר וחברים רבים עזבו. כדי לייצב את המצב החברתי השברירי, נדרשו החברים להצהיר – מי נשאר ומי לא. ב-29 במאי 1933 התאחד קיבוץ מגדיאל עם הגרעין היוגוסלבי שבמשמר העמק. ב-20 בינואר 1935 נקבע סופית שמקום ההתיישבות של הקיבוץ יהיה בחרתיה (חרתיה – על שם חרושת הגויים). ב-2 ביוני 1935 עלה הקיבוץ להתיישבות בחרתיה. ממגדיאל עלו לחרתיה 107 חברים ו-3 ילדים.

 
 

כניסת חברי הקיבוץ