1912201616071436.png

הפסקת חשמל כללית בקיבוץ!

דף הבית > הפסקת חשמל כללית בקיבוץ!
 
 
 
תאריך 18/05/2018
 
שעה 00:00
 
עד תאריך 18/05/2018
 
עד שעה 05:00
 
 
בין חמישי לשישי השבוע מחצות ועד 5 בבוקר תהיה הפסקת חשמל כללית בקיבוץ!!!!
לצורך טיפול בלוח מתח גבוה ראשי של הקיבוץ.
במקומות שבהם יש גיבוי גנרטור הוא יופעל.
מעט סבלנות.
תודה
החשמלאים.
 

כניסת חברי הקיבוץ