1912201616071436.png

תרגיל פיקוד העורף להתגוננות מפני ירי טילים

דף הבית > תרגיל פיקוד העורף להתגוננות מפני ירי טילים
 
 
 
תאריך 13/03/2018
 
שעה 11:00
 
עד תאריך 13/03/2018
 
עד שעה 19:15
 
 
ביום שלישי, 13/3, יתקיים תרגיל של פיקוד העורף להתגוננות מפני ירי טילים.
במסגרת התרגיל ישמעו שתי אזעקות:
בשעה 11:05 - תשמע אזעקה שבה יתורגלו כלל העובדים במתקנים לכניסה למרחבים מוגנים.
בשעה 19:05 - תשמע אזעקה לתרגול נוסף של אזרחים בבתיהם.
מאת: ברק ברכיאל

 

כניסת חברי הקיבוץ