1912201616071436.png

עמוד העסק

דף הבית >  עסקים מקומיים >  חינוך
 
 
 
שם העסק חינוך
 
כתובת קיבוץ שער העמקים
 
טלפון 04-9839613
 
אתר העסק
 
כתובת אימייל vered@k-sh.org.il


 
 
מבנה ארגוני:

מערכת החינוך היא מערכת אחת, מלידה ועד י"ב.
מנהל החינוך המשלים – אייל מכבי
מנהלת הגיל הרך – ורד הלוי
הנהלת חינוך – כוללת לצד המנהלות נציגי קהילה וציבור. עוסקת בשאלות עקרוניות של מערכת החינוך.
נושאים רחבים בעלי אופי קהילתי , הקשורים לשאלות אסטרטגיות קהילתיות עוברים לדיון גם בהנהלת הקיבוץ ובאסיפת הקיבוץ.

הגיל הרך:

במערכת הגיל הרך מתחנכים ילדים מסיום תקופת חופשת הלידה ועד גיל 6.
במערכת 6 מסגרות חינוכיות ובראש כל מסגרת ישנה גננת מקצועית ולצידה צוות מטפלות.
בית התינוקות – מלידה ועד גיל שנה.
פעוטון "במבי" – גילאי שנה עד שנתיים.
גנון צעיר "הדר" – גילאי שנתיים – שלוש.
גנון בוגר "הרדוף" – גילאי שלוש – ארבע.
גן בוגר "סביון" – בו מתחנכים גילאי ארבע – שש, טרום חובה וחובה.
גן בוגר "שקמה" - בו מתחנכים גילאי ארבע – שש, טרום חובה וחובה.

החינוך הבלתי פורמלי:

החינוך הבלתי פורמלי כולל שלושה מרכזים:
מרכז "יסמין" לגילאי א' – ג'
מרכז "רימון" לגילאי ד' – ו'
מועדון נעורים לגילאי ז' – י"ב.

מרכז "יסמין" ומרכז "רימון" – מסגרות חינוך בלתי פורמלי, בניהולה של מדריכה מובילה, הפועלות לאחר שעות הלימודים ועד השעה 16:00.
בחופשים המרכזים פועלים בין השעות 07:30 – 16:00.
מטרת המרכזים לספק לילדים מרחב מתאים לבילוי משותף, שמאפשר אינטראקציות חברתיות בליווי חינוכי של צוות מדריכים.
מועדון הנעורים – מסגרת חינוך בלתי פורמלי הפועלת בשעות אחר-הצהרים והערב. משמש מקום מפגש לילדי ז' עד י"ב . מתקיימת בו פעילות שוטפת של בני הנוער בליווי מדריכים, כמו-כן הוא מהווה קן קיבוצי של תנועת הנוער השומר הצעיר . הפעילות התנועתית מתקיימת בליווי של מדריכי קן קיבוצי (מק"קים) שנמצאים בשנת שירות. (שנת י"ג).

טלפונים:

משרד חינוך - אייל מכבי: 04-9839609
משרד חינוך - ורד הלוי: 04-9839620
מנהל חינוך משלים - אייל מכבי: 054-6929958
מנהלת גיל רך - ורד הלוי: 052-3226877
בית תינוקות: 04-9839622
פעוטון במבי: 04-9839614
גנון צעיר הדר: 04-9839606
גנון בוגר הרדוף: 04-9839616
גן סביון: 04-9839603
גן שקמה: 04-9839617
מרכז יסמין: 04-9839625
מרכז רימון: 04-9839623
מועדון נעורים: 04-9839248
חדר תנועה תמר: 04-9839344


אימייל אייל: eyal@k-sh.org.il
אימייל ורד: vered@k-sh.org.il
 

כניסת חברי הקיבוץ