1912201616071436.png

עמוד העסק

דף הבית >  עסקים מקומיים >  מרפאה
 
 
 
שם העסק מרפאה
 
כתובת
 
טלפון 04-9839223
 
אתר העסק
 
כתובת אימייל


 
 
אחות - גיטה ברוקר: 052-6084754
אחות טיפת חלב - מאיה: 052-2352147
מזכירת מרפאה - הדס פרלשטיין: 052-6846653

פקס: 9531

מוניות בריאות - להזמין אצל הדס: 9223

שירותי רפואת לילה:
מנוי שר"פ: 03-6190579
מנויי קהילה תומכת: 1800-223727
מוקד כללית: *2700 (להתייעצות והפנייה)
ביקור רופא: *6101 (להזמנת רופא הביתה או בירור מוקד לילה פתוח)
יעוץ און-ליין עם רופאי ילדים של שניידר (כולל הפנייה): 1700-508586
בתי מרקחת בסביבה שעובדים עם כללית:
קרית עמל: 9037300
טבעון: 9539300
איבטין: 8581395
ניופארם חוצות אלונים: 9532026
 

כניסת חברי הקיבוץ