1912201616071436.png

הכשרה מגויסת בשער העמקים 1946-1948

דף הבית > מאמרי דף הבית >  הכשרה מגויסת בשער העמקים 1946-1948
 
 
הכשרה מגויסת בשער העמקים 1946-1948

ההכשרה המגויסת בשער העמקים גויסה לפלמ"ח ב- 15.3.1946 בקבוצה, נוער ג', היו 30 חברים : 21 בנים, 9 בנות. חלקם הגדול ניצולי שואה: מהונגריה, יוגוסלביה ומרומניה, שאליהם הצטרפו חמישה מבני הארץ. לפני גיוסם לפלמ"ח שהתה הקבוצה במשך שנתיים במסגרת "עלית הנוער" בש.ע ולאחר מכן התגייסו לפלוגה א', הגדוד הראשון בפיקודו של – דן לנר. זו היא חברת הנוער הראשונה מקיבוץ של השוה"צ שהתגייסה לפלמ"ח! שנה אחת התאמנה ועבדה ההכשרה בש.ע, ובשנה השנייה הועברה לשריד. חלק מחברי ההכשרה השתחררו עם תחילת מלחמת העצמאות, ורבים המשיכו להילחם במלחמת השחרור במסגרת הפלמ"ח.

ואלה הפעולות שחברי ההכשרה לקחו בהן חלק פעיל:

פיצוץ מתקני הרדאר על הכרמל, מעל "נשר", ובסטלה מאריס.

סיורי מעקב אחרי הפטרולים הבריטיים לאורך החוף, צפונית לחיפה.

סיוע בהורדת העולים מאוניית המעפילים "עליה"

פעילות ב"סזון" בחיפה.

תפיסה מקדימה של קלעת אל ג'ידין לקראת עלייתו להתיישבות של קיבוץ יחיעם, ואבטחת המקום בחודש הראשון לעלייה על הקרקע.

פעולת תגמול בבאלד א שייח.

פעולת תגמול בכפר כנה.

מארבים בגבול הצפון למניעת חדירה באזור חניתה, אילון ומצובה.

חברי ההכשרה נטלו חלק בקרבות במחלקת הל"ה, בהגנת דגניה, משמר העמק, זרעין, מלכיה, לטרון, והקרבות בנגב בהן נטל חלק
הגדוד הראשון בחטיבת יפתח.


חללי ההכשרה:

אלוני ישראל, נפל עם מחלקת הל"ה.

ארצי עמרם, נפל בהגנת דגניה ב'.
שתיים מחברות ההכשרה נשלחו לליווי השיירת לירושלים.

רוב חברי ההכשרה המגויסת חזרו לקיבוץ ו"השלימו" אותו בתוספת חברת נוער ארצישראלי שלא גויסה לפלמ"ח.

ואלה שמות חלק מחברי מחלקת הפלמ"ח שהיתה בשער העמקים:
יהודית עזרא עמית, נעימה אורי שליו, דינה דוד מאסטרו, משה רחל רותם, תמר שמעון צחור, יהודית בעיה אלוני, שרה רון, צבי רעם, יעקב מאסטרו, דן לוי, ברוך שחר, נפתלי אילון, מרגה קריב, רינה אורן, מאיר הררי, אסתר דויץ, ציפורה, אלי פייפר.

בנוסף לפלוגת הפלמ"ח, התגייסו לפלמ"ח חברי קיבוץ כבודדים והם:
וולף זאבי, יצחק תלמי, אליהו אלקלעי, עזרא בן דור, זוניה גורן, נטע ארזי, אברהם ארנון.
 
 

כניסת חברי הקיבוץ